Aanpak

Ik wil graag een illustratie laten maken. Hoe pak ik dit aan?”

U kunt bellen of gebruik maken van het contactformulier. Wanneer u contact met ZieAfbeelding zoekt kunnen we de opdracht bespreken.

In het gesprek komen de volgende zaken aan bod: Welke zaken moeten duidelijk worden weergegeven? Wat is minder belangrijk. Wellicht hebt u al een artikel waarbij de illustratie moet verschijnen. In dat geval kunt u me deze toesturen zodat de context duidelijk wordt.

Op basis van het gesprek en het artikel (indien voorhanden) maakt ZieAfbeelding een kosten inschatting. De kostenschatting wordt gemaakt op basis van een uurtarief van € 75,- per uur exclusief BTW.

Welke factoren hebben invloed op de prijs?”

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het om complexe materie gaat die niet duidelijk wordt uit de bespreking of het artikel, is het noodzakelijk dat ZieAfbeelding contact opneemt met de ontwerper/eigenaar van het onderwerp. Hiervoor is extra tijd nodig.

Verder is de grootte en de mate van detail van invloed.

Fixed price

De prijs die wordt afgesproken voor het op te leveren werk